نام کاربری :  
  پسورد :  
 
     
 
 
نام کاربری :  
  پسورد :  
 
   
 
 
نام کاربری :  
  پسورد :  
 
   
 
 
TEL: +98(21) 44006901-3
FAX: +98(21) 44058492
 
 

   سیستم پایانه کانتینری

   

هدف از طراحی سیستم پایانه کانتینری:

مدیریت ورود و خروج، ثبت محل نگهداری، خدمات ارایه شده و گزارشات متنوع مربوط به کانتینر ها می باشد.

تعاریف و روال فعالیت ها:

 • کانتینر ها دارای مشخصات عمومی، نام کانتینر، اندازه، و مشخصات اختصاصی، نام صاحب، شماره سریال عدد و حروف سریال، نام اجاره کننده می باشند.

 • مشتری فردی است حقوقی با نماینده یا حقیقی که همزمان می تواند صاحب کانتینر، اجاره کننده کانتینر، واسطه و صاحب کالا باشد. این افراد امکان دسترسی به گزارشات مربوط به کانتینر ها و کالاهای خود را دارند.

 • کانتینر ها در زمان ورود ثبت می شوند. ساعت و تاریخ ورود، نام صاحب کانتینر، نوع کانتینر، مشخصات خوروی که کانتینر را آورده، نام اجاره کننده کانتینر، پر یا خالی بودن کانتینر مشخص می شود و نام صاحب کالا، نام واسط و واسط کالا وارد می شود.

 • در زمان ورود کانتینر ها بررسی می شوند و در صورت دیدن هرگونه  موردی همچون کثیفی، خرابی، رنگ رفتگی، فرورفتگی و ... موارد را به صاحب و اجاره کننده کانتینر گزارش می دهند. از موارد فوق عکس تهیه می شود و در سابقه کانتینر نگهداری می شود. در صورت اجازه صاحب و اجاره کننده، کانتینر تخلیه می شود.

 • محل نگهداری کانتینر ها بر اساس ردیف، شماره و طبقه نگهداری و ثبت می شود.

 • چنانچه کانتینر پر باشد میزان وزن کانتینر نیز مشخص می شود و مشخصات و مقدار محتویات بر اساس نام کالا، نوع بسته بندی، تعداد، وزن کل، شماره سریال (در صورت موجود بودن) و نام صاحب کالا ثبت می شود.

 • چنان چه محتویات می بایست به انبار پایانه منتقل گردد عملیات تخلیه و انتقال صورت گرفته و در سیستم درج می گردد.

 • هنگام خروج کالا نیز مشخصات تحویل گیرنده، شماره نامه درخواست صاحب کالا، زمان خروج، مقصد، شماره سریال، نام کالا و مشخصات خودرو و راننده ثبت می گردد.

 • چنان چه محتویات کانتینر می بایست در خود کانتینر باقی بماند در هر زمان که صاحب کالا در خواست کرد می تواند تمام یا بخشی از محتویات کانتینر را تخلیه نماید. این تخلیه ها ثبت  می گردند.

 • در زمان خروج کانتینر ها مشخصات کانتینر بر اساس درخواست صاحب یا اجاره کننده کانتینر، شماره نامه(booking) و تاریخ در خواست، مشخصات خودرو و راننده، نام واسط ثبت می گردد.

 • در زمان ورود رسید تحویل کانتینر، در زمان خروج مجوز خروج، در زمان تخلیه رسید تخلیه، در زمان بارگیری رسید بارگیری، در زمان تحویل کالا رسید تحویل کالا پرینت گرفته می شوند.

 • کانتینرها بر اساس در خواست صاحب و اجاره کننده می توانند از خدمات شستشو، رنگ و تعمیر استفاده کنند.

 • کلیه خدمات دارای هزینه ها مشخص می باشند. این هزینه می تواند عمومی یا بر اساس مشتری تعیین گردند. هزینه ها شامل هزینه تخلیه برای هر نوع کانتینر خالی، هزینه تخلیه برای هر نوع کانتینر پر با وزن های مشخص، هزینه بارگیری برای هر نوع کانتینر، هزینه بارگیری برای هر نوع کانتینر پر با وزنهای مشخص، هزینه استریپ ( تخلیه بار و محتویات کانتینرها)، هزینه جابجایی (انتقال کانتینر به طور مستقیم از رو یک خودرو به یک خودرو دیگر)، هزینه ورود کالا، هزینه بارگیری(کالا)، هزینه های متفرقه، هزینه شستشو، هزینه تعمیرات و هزینه رنگ می باشد.

 • گزارشات سیستم می بایست بر اساس کانتینر و مشتری باشد. سوابق هر کانتینر در بازه زمانی قابل گزارشگیری می باشد. کلیه فعالیت های مشتری و حساب های مشتری در فواصل زمانی مختلف نیز قابل گزارشگیری می باشد.

 • هر مشتری می تواند گزارش فعالیت و حسابداری خود را از طرق اینترنت بر روی سایت دریافت کنند. برای دسترسی به این گزارشات نام کاربری و رمز عبور برای هر مشتری ساخته می شود. 
   
 
   
 
 

خدمات نرم افزاری
دیگر خدمات
مولتی مدیا
طراحی وب سایت

 
کلیه حقوق مادی، معنوی و حق نشر این وب سایت و محتوی آن متعلق به شرکت مهندسین پایداری اطلاعات دوران است.
موافقتنامه خدمات | حریم شخصی کاربران | شرایط و مقررات استفاده
.Copyright © 2000-2011 ِDouran Co.Ltd, Allrights reserved